+31 (0)20 716 3866 ikwilwerken@enable-u.com

enabledBy… Jimmy de Leeuw voor gemeente Dronten

bespaart tijd en geeft overzicht in Dronten

logo Gemeente Dronten

Stel, je hebt een afspraak op het gemeentehuis om een pgb of uitkering aan te vragen. De medewerker die je helpt is al ruim 30 minuten bezig om jouw dossier op orde te krijgen. Om een volledig beeld te krijgen van jouw situatie, moet er informatie worden opgevraagd uit diverse systemen, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de GWS-database, waarin alle Wmo-gegevens staan. Een tijdrovend proces. Zonde van jouw tijd, maar ook van de ambtenaar in kwestie. In de meest ideale situatie zou de medewerker vanuit één programma direct toegang moeten krijgen tot alle benodigde informatie. Jimmy de Leeuw, technisch consultant bij Enable-U, heeft dit bij de gemeente Dronten tot werkelijkheid gemaakt. Hoe? Door diverse systemen op een veilige manier aan elkaar te koppelen, zodat zij gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Het was echter geen eenvoudige klus, want Jimmy had te maken met een hoge tijdsdruk en alle gegevens moesten natuurlijk op het hoogste niveau beveiligd worden.

De gemeente Dronten telt ruim 40.000 inwoners. Zij hadden al langere tijd de wens om vanuit een backoffice pakket in de cloud zowel de Wmo-gegevens als de GBA-gegevens op te vragen. Als je als burger ondersteuning nodig hebt, dan beoordeelt de gemeente welke hulp jij het beste kan krijgen. Om deze beoordeling te kunnen doen, moet de gemeente echter jouw volledige persoonlijke situatie vastleggen. Denk aan onderwijs, geloofsovertuiging, woonsituatie en werk. Al dit soort gegevens zijn Wmo-gegevens (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze worden vastgelegd in GWS, het centrale informatiesysteem voor sociale diensten. Om het plaatje helemaal compleet te krijgen, moet deze informatie samen gevoegd worden met Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, die weer in een ander systeem staan opgeslagen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het burgerservicenummer, naw-gegevens en gegevens over kinderen.

Om de wens van Dronten te realiseren moeten koppelingen gebouwd worden – een soort snelweg voor berichtenverkeer. Dit zorgt ervoor dat het ene systeem gegevens kan uitwisselen met het andere systeem. Deze koppelingen zijn niet altijd eenvoudig te realiseren. Je hebt immers te maken met meerdere leveranciers die samen moeten werken. Bovendien was dit specifieke project behoorlijk privacygevoelig. Privacygevoelige informatie over burgers moet immers ontsloten worden met een cloud-applicatie – gegevens verlaten dus de veilige muren van de gemeente.

Uiteindelijk heeft de gemeente Dronten Enable-U ingeschakeld om de koppelingen te realiseren en bovenal te beveiligen. Met behulp van de oplossing Enable-U 2Secure en 2Orchestrate heeft Jimmy de koppelingen gebouwd en er bovendien voor gezorgd dat het berichtenverkeer optimaal beveiligd is. Naast de rol van ontwikkelaar, was Jimmy ook projectleider. In deze rol waakte hij over het geheel en inspireerde, motiveerde en verbond hij alle betrokkenen. De absolute succesfactor voor dit project bleek toch wel de samenwerking tussen alle partijen te zijn. Zowel de leveranciers van de applicaties, zoals Infosupport, de gemeente Dronten en Enable-U hebben een sterke gezamenlijke effort geleverd.

Waarom Jimmy trots is op dit project? “Vanuit Enable-U hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van bepaalde processen bij de gemeente Dronten – een win-win situatie voor iedereen. Het zijn juist die ogenschijnlijk simpele dingen die een enorm verschil maken. Bovendien kan de gemeente nu op een veilige manier informatie verstrekken aan de burger en in de keten. De gemeente Dronten is momenteel aan het kijken of nog meer informatie ontsloten dient te worden.”

Heeft het verhaal van Jimmy jou geïnspireerd? En wil jij met jouw technische achtergrond ook een maatschappelijke relevante bijdrage leveren aan de digitale overheid?