+31 (0)20 716 3866 ikwilwerken@enable-u.com

enabledBy… Ruud Koreman voor een flink aantal gemeenten

automatiseert ophalen van vergunningsaanvragen bij een flink aantal gemeenten

Elk jaar in de vroege zomer gaat het klusseizoen van start en worden de schuurmachines en potten verf weer uit de kast gehaald. Gewapend in overall stroopt half Nederland de mouwen op om flink aan de slag te gaan in en om het huis. Maar wat nu als je graag een garage wilt bouwen voor jouw droomauto, waarvoor een aantal bomen gekapt moeten worden? In dat geval moet je vaak meerdere vergunningen aanvragen bij diverse overheidsinstanties. Denk aan een bouwvergunning voor de bouw van de garage, een kapvergunning voor het kappen van de bomen en als je in een waterwingebied woont, komt daar zelfs nóg een vergunning bij. Het is vaak een hele puzzel om erachter te komen bij welke loketten je allemaal een vergunning moet aanvragen. Gelukkig heeft Ruud Koreman, Consultant bij Enable-U, hier een slimme oplossing voor.

Sinds enkele jaren is er voor alle burgers en bedrijven het Omgevingsloket online, of OLO. Via dit digitale loket kan iedereen met een DigiD-account in één keer de aanvraag opstellen voor alle benodigde vergunningen. De aanvraag wordt vervolgens gesplitst en bij de betreffende loketten afgeleverd. Zo kost de vergunningsaanvraag minder tijd en heeft de aanvrager altijd inzicht in het hele proces.
Zo’n online loket is natuurlijk erg handig voor burgers, maar voor gemeenten betekent het dagelijks meer werk. De nieuwe aanvragen moeten namelijk iedere dag worden opgehaald bij OLO. Dit kan handmatig, maar voor grotere gemeenten die tientallen nieuwe aanvragen per dag ontvangen, is dat natuurlijk ondoenlijk. Ruud heeft ervoor gezorgd dat dit proces bij een flink aantal gemeenten volledig automatisch verloopt.

Ruud: “Wij sluiten met Enable-U veel gemeenten aan op het Omgevingsloket Online. Hierdoor worden de aanvragen geautomatiseerd binnen gehaald en afgeleverd bij de behandelaar. Zo’n koppeling zorgt in veel gevallen ook voor de totstandkoming van andere interne berichtenstromen. Denk bijvoorbeeld aan het klantcontactcentrum, waar servicemedewerkers ook op de hoogte moeten zijn van alle lopende vergunningen om vragen van burgers en bedrijven goed te kunnen beantwoorden. Of neem de persoonlijke pagina MijnOverheid.nl, waarop nieuwe berichten omtrent lopende aanvragen binnen komen. Vanuit Enable-U adviseren wij altijd over dit hele spectrum. Vanuit technisch oogpunt kijken we natuurlijk hoe applicaties het best geïntegreerd kunnen worden en welke oplossingen hier goed bij passen. Daarnaast denken we ook mee over de e-Dienstverlening op strategisch niveau. Dus, hoe communiceert de gemeente met de burger en hoe kan zij haar diensten digitaal toegankelijker maken.”

Enable-U telt inmiddels 200 overheidsinstanties als klant die ieder hun eigen uitdagingen hebben als het gaat om de digitale overheid en integratie. Heeft dit verhaal van Ruud jou geïnspireerd? En wil jij met jouw technische achtergrond ook een maatschappelijke relevante bijdrage leveren als het gaat om de digitale overheid? Neem dan gerust contact met ons op.