+31 (0)20 716 3866 ikwilwerken@enable-u.com

enabledBy… Jimmy de Leeuw en Martijn Keizer voor Wigo4it

Jimmy en Martijn

Jimmy en Martijn sluiten Wigo4it aan op GGK (Gemeentelijk Gegevens Knooppunt)

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) is de voorziening waarmee de diensten als Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg van het Inlichtingenbureau* te bereiken zijn. Via het GGk hebben gemeenten toegang tot onder andere het Wmo/Jw berichtenverkeer, de WLZ-Registertoets en de PGB berichten.

Wigo4it is een coöperatie die in dienst van én samen met de 4 grote gemeenten (de G4) – Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag – ICT-oplossingen ontwikkelt. Het gaat dan om ICT- oplossingen voor het aanvragen en verstrekken van uitkeringen, het begeleiden van mensen naar werk en het aanvragen en verstrekken van zorg.

 

Martijn: De GGk berichten werden voorheen handmatig gedownload en ingelezen in de systemen van Wigo4it. Niet iedere gemeente deed dit op dezelfde manier en Wigo4it wilde dit proces graag automatiseren. Met ingang van 2020 worden ook nieuwe berichttypen aangeboden door het GGk voor iPGB (Persoonsgebonden budgetten) en iEB (eigen bijdragen). Wigo4it wilde deze berichten vanaf de eerste mogelijkheid automatisch binnenkrijgen – “een extra stimulans om hiermee aan de slag te gaan.

Jimmy: In een door mij geleide ontwerpsessie met de architecten en domeinspecialisten van Wigo4it hebben we een functioneel- en een technisch ontwerp vastgesteld. Dat was de basis van de inrichting van de koppeling. Omdat we al zoveel klanten helpen met dit type integratie hebben we niet alleen kennis van de technische zaken, maar ook van de inhoud van de berichten en welke rol deze spelen. Bij het Inlichtingenbureau hebben we ook goede contacten zodat we weten wie we kunnen bellen als er wat onverwachts gebeurt.

 

Wat zijn de voordelen voor Wigo4it?
Wigo4it wilde graag een standaard oplossing gebruiken, het liefst vanuit een cloud omgeving. Omdat Enable U dit standaard kon leveren was, na enkele bezoeken gedurende 3 weken, de oplossing al snel gereed voor oplevering. Enable U doet het beheer van deze GGK koppeling als een managed service.


De grootste uitdaging

Jimmy: Het project moest binnen enkele weken live dus alles verliep onder flinke tijdsdruk. Er waren zowel bij Wigo4it als bij Enable U meerdere disciplines betrokken en in zo’n pressure cooker situatie zijn dat best grootste uitdagingen. Het is gelukt vooral omdat het team van Wigo4it er super goed inzat en ons snel de juiste antwoorden verschafte.

Martijn: We hebben de basisoplossing in ongeveer drie weken geïntegreerd, voordat we de spreekwoordelijke sleutels konden overdragen was er nog werk te doen in testen, documenteren en overdracht. In totaal was de doorlooptijd ongeveer zes weken

 

Zijn er nog meer gebruikers van deze oplossingen van Enable U?
Al tientallen gemeenten gebruiken de oplossingen van Enable U voor het GGK berichtenverkeer. Binnen de Enable U 2Connect cloudomgeving voorziet een berichtenrouter in diverse flexibele aansluitmogelijkheden waaronder webservices, FTP, DigiNetwerk en in verschillende bestandsformaten. Nieuwe partijen kunnen daardoor snel worden aangesloten. Op de achtergrond wordt de Enable U Digikoppeling gebruikt voor de veilige communicatie met het Inlichtingenbureau.

* Het Inlichtingenbureau is de dienstverlenende organisatie die gegevens over burgers voor gemeenten ontsluit en verrijkt. De oprichting in 2001 was een direct gevolg van een akkoord tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)